Γιάννης Μιχαηλίδης
Μεϊντάνη 13-15
11741 Αθήνα
Τηλ.- Fax: 2109217454
Κιν.: 6974116141
e-mail: mich_yiannis@hotmail.com